MY PERSONALITY SKILLS innowacyjna integracja edukacji i biznesu, która optymalizuje procesy zachodzące w organizacjach

Rozwiązania dla biznesu i edukacji

Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS

jest wystandaryzowanym, znormalizowanym i w pełni cyfrowym narzędziem, które w trafny sposób diagnozuje potencjał i zasoby osobiste w kontekście dalszego rozwoju społecznego i zawodowego

Walidacja i certyfikacja umiejętności/kwalifikacji

system walidacji i certyfikacji umiejętności MY PS jest pionierskim rozwiązaniem, gdyż na rynku nie funkcjonują obecnie inne sformalizowane systemy potwierdzania umiejętności

Kim jesteśmy?

Jesteśmy instytucją certyfikującą w ZSK

Współpracujemy z:

70640802_112002286865256_5500012429221822464_n
66392094_665023734001175_4733435933108469760_n

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji