Articles

2 września, 2021

Fundacja MY PS Operator My Personality Skills
Fundacja MY PS  wspiera realizację polityki oświatowej państwa

Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 wskazano m.in. wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. Wychodząc naprzeciw zaleceniom Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacja MY PERSNALITY SKILLS przeprowadzi kampanię informacyjną skierowaną do szkół i placówek oświatowych, mającą na celu przybliżenie…

View details