Asesor walidacyjny

Kim jest asesor walidacyjny?

Asesor walidacyjny to osoba, która w oparciu o wskazane kryteria, weryfikuje efekty uczenia się uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą obowiązującą dla danej metody walidacji. Asesor może współpracować z różnymi Ośrodkami walidacyjnymi MY PS.

Certyfikat asesora walidacyjnego wymaga odnowienia po upływie 5 lat.

Jak uzyskać status Asesora walidacyjnego?

wykształcenie wyższe, zgodne lub pokrewne z obszarem danej umiejętności lub minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe zgodne lub pokrewne z obszarem danej umiejętności 

znajomość tematyki związanej
ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji, walidacją, rynkiem pracy
i edukacji

biegła znajomość efektów uczenia się oraz kryteriów weryfikacji ustalonych dla umiejętności. Znajomość metod
i narzędzi stosowanych w procesie weryfikowania efektów uczenia się

udział w szkoleniu dla asesorów walidacyjnych zakończonym testem wiedzy oraz uzyskanie certyfikatu asesora/ egzaminatora MY PS

Szkolenie certyfikacyjne dla Asesora walidacyjnego

Zdobądź uprawnienia do przeprowadzania
walidacji umiejętności według metodologii
My Personality Skills 

Uzupełnij wniosek akredytacyjny i dołącz do grona Asesorów walidacyjnych

 

Zostań Asesorem walidacyjnym wg metodologii MY PERSONALITY SKILLS

Uzupełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą