Articles

psmyadmin

Wykorzystanie Psychometrycznej Analizy Osobowości MY PS w doradztwie zawodowym

Czy słyszeliście już może o jednym z naszych narzędzi, jakim jest Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS? Jest to w pełni cyfrowy test, gdzie po ustosunkowaniu się do 120 twierdzeń użytkownik otrzymuje Raport (20 stron) w formie pdf dotyczący mocnych stron, talentów, predyspozycji jednostki Narzędzie to w trafny sposób diagnozuje zasoby i możliwości rozwojowe użytkownika. Dzięki…

View details