17 sierpnia 2021

Centrum Analiz Kompetencyjnych MY PS

p9

Centrum Analiz Kompetencyjnych MY PS 

  • jest to podmiot, prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, upoważniony (na podstawie odpowiednich licencji) do korzystania z metodologii i narzędzi MY PS w procesie diagnozowania potencjału osobistego, stanowiącego punkt odniesienia do dalszego rozwoju jednostki, zarówno w obszarze edukacji, pracy, jak i funkcjonowania w społeczeństwie. Dedykowane narzędzia diagnostyczne MY PS wspomagać mogą proces planowania dalszego rozwoju oraz twórczych zmian, bazujących na pozytywnych cechach charakteru, mocnych stronach i indywidualnych predyspozycjach osobowości, co do których badany niejednokrotnie nie ma świadomości. Centrum Analiz Kompetencyjnych MY PS współpracuje z certyfikowanym konsultantem kompetencyjnym.  

Wymagania: 

  • zapewnienie warunków umożliwiających prawidłowy przebieg procesu diagnozy i konsultacji, tj. dostęp do odpowiednio przygotowanych sal (gabinetów), wyposażonych w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu; stwarzających również odpowiednie warunki do współpracy klienta z konsultantem (gabinet odpowiednio wyciszony, samodzielny, dający poczucie intymności i dyskrecji – co jest niezbędne do nawiązania właściwych relacji).  
  • współpraca (na podstawie odrębnych umów) z certyfikowanym konsultantem kompetencyjnym MY PS – przed podpisaniem umowy z Fundacją MY PS.