Centrum Kompetencyjne MY PS

CENTRUM ANALIZ KOMPETENCYJNYCH

to podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, upoważniony do korzystania z metodologii i narzędzi MY PS w procesie diagnozowania potencjału osobistego, stanowiącego punkt odniesienia do dalszego rozwoju jednostki, zarówno w obszarze edukacji, pracy, jak i funkcjonowania
w społeczeństwie

Jak uzyskać status Centrum Analiz Kompetencyjnych?

zapewnij warunki umożliwiające prawidłowy przebieg procesu diagnozy i konsultacji, tj. dostęp do odpowiednio przygotowanych pomieszczeń, wyposażonych w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, stwarzających również odpowiednie warunki do współpracy klienta
z konsultantem 

współpracuj z certyfikowanym Konsultantem kompetencyjnym MY PS – przed podpisaniem umowy z Fundacją MY PS

certyfikat--cak

Zdobądź uprawnienia do przeprowadzania analiz kompetencyjnych według metodologii
MY PERSONALITY SKILLS

Zapoznaj się z procedurą akredytacji Centrum Analiz Kompetencyjnych

Zostań Partnerem MY PERSONALITY SKILLS

Uzupełnij formularz kontaktowy na podstawie którego rozpoczniemy procedurę akredytacji Twojej organizacji