Centrum Walidacyjne MY PS

Zostań Centrum Walidacji

Centrum Walidacji to podmiot o ugruntowanej pozycji na rynku, prowadzący działalność gospodarczą w obszarze rynku pracy lub edukacji minimum 3 lata.

Rolą Centrum Walidacji jest koordynowanie i monitorowanie procesów walidacji realizowanych przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne oraz sprawowanie z ramienia Fundacji MY PS nadzoru merytorycznego i metodycznego w zakresie realizowanych procesów walidacyjnych.

Zadaniem Centrum Walidacji MY PS jest także wspieranie partnerów w działaniach promocyjnych, marketingowych, organizowanie dla nich szkoleń, spotkań metodycznych, wspieranie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności czy problemów.

Niezależnie od powyższych zadań, Centrum Walidacji MY PS realizuje zadania z zakresu walidacji poszczególnych umiejętności, na zasadach określonych dla Ośrodków Walidacyjnych.

Data,Analysis,For,Business,And,Finance,Concept.,Graphic,Interface,Showing

Jak uzyskać status Centrum Walidacji?

pozyskaj do współpracy minimum 10 partnerów, którzy zdobędą status Ośrodka walidacyjnego MY PS i czynnie działają w obszarze walidacji

współpracuj na podstawie odpowiednich umów
z kadrą specjalistów, gwarantującą zapewnienie właściwej jakości realizowanych zadań

dysponuj odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym i technicznym, umożliwiającym sprawną obsługę partnerów
(w tym w szczególności ich szkolenia)

Fundacja MY PS Centrum Walidacyjne

Zdobądź uprawnienia do organizacji 
i przeprowadzania walidacji kwalifikacji
i umiejętności według metodologii MY PERSONALITY SKILLS

Zapoznaj się z procedurą akredytacji Centrum walidacyjnego

Zostań Partnerem uprawnionym do  przeprowadzania walidacji kwalifikacji i umiejętności wg metodologii MY PERSONALITY SKILLS

Uzupełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą