Certyfikacja umiejętności

POTWIERDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

Z FUNDACJĄ MY PS

 

Podmiotem certyfikującym umiejętności jest Fundacja MY PS. W ramach przyjętej polityki jakości, nadzoruje ona również działania z zakresu identyfikowania,  dokumentowania i weryfikowania efektów uczenia się, składających się na umiejętności, niezależnie od sposobu w jaki zostały one uzyskane.

Pionierskie rozwiązanie

System certyfikacji umiejętności MY PS należy traktować jako pionierskie rozwiązanie, gdyż na rynku nie funkcjonują obecnie inne sformalizowane systemy potwierdzania umiejętności

Dlaczego certyfikujemy umiejętności?

Certyfikowanie umiejętności stanowi odpowiedź na założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, która w ramach poszczególnych obszarów oddziaływania, obejmuje również planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności.  

Fundacja MY PS certyfikacja umiejętności

     Jakie umiejętności Certyfikujemy?

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji