Kwalifikacja: Content marketing

FUNDACJA MY PS INSTYTUCJĄ CERTYFIKUJĄCĄ W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI

Na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju i Technologii nr DNP-IX.4811.9.2023 z dnia 13 marca 2023 roku Fundacja My Personality Skills uzyskała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”

Charakterystyka kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację “Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” jest gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, tworzeniem i rozpowszechnianiem treści marketingowych. Analizuje potrzeby i preferencje odbiorców treści marketingowych, przygotowuje i dystrybuuje treści marketingowe. Jest przygotowana do prowadzenia projektów content marketingowych. W ramach podejmowanych zadań projektowych planuje i deleguje zadania zespołu oraz dostawców. Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie między innymi w agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media), przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działania związane z treściami marketingowymi. Działania zawodowe może prowadzić w ramach własnej działalności gospodarczej lub świadczyć usługi na zlecenie.

W procesie walidacji przewidziano weryfikację trzech zestawów uczenia się, określonych dla kwalifikacji:

Jak wygląda proces walidacji?

Walidacja kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” realizowana jest w dwóch etapach:
1. Egzamin teoretyczny, przeprowadzany przez Ośrodki Walidacyjne MY PS z wykorzystaniem elektronicznego systemu egzaminacyjnego.
2. Egzamin praktyczny, przeprowadzany z zastosowaniem następujących metod weryfikacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

Egzamin teoretyczny prowadzony jest przez operatora, natomiast część praktyczna realizowana jest przez dwóch członków komisji walidacyjnej. Fundacja MY Personality Skills zapewnia bezstronność osób przeprowadzających walidację.