Kwalifikacja: Content marketing

FUNDACJA MY PS INSTYTUCJĄ CERTYFIKUJĄCĄ W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI

Na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju i Technologii nr DNP-IX.4811.9.2023 z dnia 13 marca 2023 roku Fundacja My Personality Skills uzyskała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”

Charakterystyka kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację “Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” jest gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, tworzeniem i rozpowszechnianiem treści marketingowych. Analizuje potrzeby i preferencje odbiorców treści marketingowych, przygotowuje i dystrybuuje treści marketingowe. Jest przygotowana do prowadzenia projektów content marketingowych. W ramach podejmowanych zadań projektowych planuje i deleguje zadania zespołu oraz dostawców. Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie między innymi w agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media), przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działania związane z treściami marketingowymi. Działania zawodowe może prowadzić w ramach własnej działalności gospodarczej lub świadczyć usługi na zlecenie.

W procesie walidacji przewidziano weryfikację trzech zestawów uczenia się, określonych dla kwalifikacji:

Jak wygląda proces walidacji?

Walidacja kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” realizowana jest w dwóch etapach:

1. Egzamin teoretyczny, przeprowadzany przez Ośrodki Walidacyjne MY PS z wykorzystaniem elektronicznego systemu egzaminacyjnego. 

2. Egzamin praktyczny, przeprowadzany z zastosowaniem następujących metod weryfikacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

Egzamin teoretyczny prowadzony jest przez Operatora, natomiast część praktyczna realizowana jest przez dwóch członków komisji walidacyjnej. Fundacja My Personality Skills zapewnia bezstronność osób przeprowadzających walidację.

Osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać wykształcenie minimum średnie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości).

Zapoznaj się z regulaminem walidacji i certyfikacji: