Certyfikat kwalifikacji MY PS

FUNDACJA MY PS – PODMIOT CERTYFIKUJĄCY KWALIFIKACJE RYNKOWE

 

Podmioty rynku pracy i edukacji honorują certyfikaty MY PERSONALITY SKILLS, jako wiarygodne, obiektywne i rzetelne potwierdzanie kwalifikacji rynkowych.

Czym jest kwalifikacja?

Kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.