Certyfikat MLS MY PS

Potwierdź swoje kompetencje językowe i uzyskaj Certyfikat LANGUAGE SKILLS MLS) MY PS

Podmiotem certyfikującym kompetencje opisane w Europejskiej ramie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju GreenComp jest Fundacja MY PS. W ramach przyjętej polityki jakości, nadzoruje ona również działania z zakresu identyfikowania,  dokumentowania i weryfikowania efektów uczenia się, składających się na kompetencje, niezależnie od sposobu w jaki zostały one uzyskane.

Innowacja na rynku certyfikowania kompetencji językowych

System certyfikacji kompetencji My Language Skills (MLS) MY PS należy traktować jako pionierskie rozwiązanie, gdyż na rynku nie funkcjonują obecnie inne elastyczne systemy potwierdzania kompetencji językowych 

Dlaczego certyfikujemy kompetencje językowe?

Certyfikacja kompetencji GreenComp stanowi odpowiedź na założenia Europejskiej ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Fundacja MY PS wspiera kształcenie bazujące na kompetencjach oraz rozwijanie umiejętności związanych ze zrównoważonym rozwojem, które oparte są na wiedzy i postawach.

GreenComp w ramach poszczególnych obszarów oddziaływania, obejmuje również planowanie uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem złożonego charakteru tematyki zrównoważonego rozwoju, co jest tożsame z celami statutowymi i obszarami działalności Fundacji MY PS.

Jakie języki i poziomy certyfikujemy?

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji