Certyfikat MY PS GreenComp

Potwierdź swoje kompetencje z zakresu zrównoważonego rozwoju i uzyskaj Certyfikat MY PS GreenComp

Podmiotem certyfikującym kompetencje opisane w Europejskiej ramie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju GreenComp jest Fundacja MY PS. W ramach przyjętej polityki jakości, nadzoruje ona również działania z zakresu identyfikowania,  dokumentowania i weryfikowania efektów uczenia się, składających się na kompetencje, niezależnie od sposobu w jaki zostały one uzyskane.

Pionierskie rozwiązanie

System certyfikacji kompetencji GreenComp MY PS należy traktować jako pionierskie rozwiązanie, gdyż na rynku nie funkcjonują obecnie inne sformalizowane systemy potwierdzania kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dlaczego certyfikujemy kompetencje GreenComp?

Certyfikacja kompetencji GreenComp stanowi odpowiedź na założenia Europejskiej ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Fundacja MY PS wspiera kształcenie bazujące na kompetencjach oraz rozwijanie umiejętności związanych ze zrównoważonym rozwojem, które oparte są na wiedzy i postawach.

GreenComp w ramach poszczególnych obszarów oddziaływania, obejmuje również planowanie uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem złożonego charakteru tematyki zrównoważonego rozwoju, co jest tożsame z celami statutowymi i obszarami działalności Fundacji MY PS.

Certyfikat kompetencji MY PS GreenComp

     Jakie obszary i kompetencje GreenComp certyfikujemy?

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji