Katalog opłat

Katalog opłat

Metoda walidacji  

 

Sugerowana cena walidacji i certyfikacji 

Test teoretyczny 

 

                400 zł

Prezentacja 

                700 zł

Analiza dowodów

 

                950 zł

Wywiad swobodny, wywiad ustrukturyzowany

                 950 zł
Obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych                 950 zł

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji