Konsultant kompetencyjny MY PS

KONSULTANT KOMPETENCYJNY

to osoba, która prowadzi i wspiera Klienta w procesie diagnozy potencjału osobistego oraz pomaga w odpowiedniej interpretacji cech osobowości
i ich aspektów, bazując na wystandaryzowanych narzędziach MY PS.
Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa, wytyczne 
i uregulowania, certyfikat konsultanta kompetencyjnego MY PS  wymaga odnowienia po upływnie 5 lat.

Jak zostać Konsultantem kompetencyjnym?

znajomość tematyki związanej z rynkiem pracy i edukacji

udział w szkoleniu dla konsultantów kompetencyjnych MY PS, zakończonym testem wiedzy

uzyskanie certyfikatu konsultanta kompetencyjnego MY PS

wysokie umiejętności komunikacyjne, kultura osobista i etyka zawodowa

Szkolenie certyfikacyjne dla Konsultanta kompetencyjnego

certyfikat--kk

Zdobądź uprawnienia do prowadzenia konsultacji
w zakresie analiz kompetencyjnych według metodologii MY PERSONALITY SKILLS

Zapoznaj się z programem certyfikacji Konsultanta kompetencyjnego

 

Zostań Konsultantem kompetencyjnym wg metodologii MY PERSONALITY SKILLS

Uzupełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą i ustalimy datę szkolenia certyfikacyjnego