Kwalifikacja: Employer branding

FUNDACJA MY PS INSTYTUCJĄ CERTYFIKUJĄCĄ W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI

Na podstawie Decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DRP-III.60450.5.2023.PNR z dnia 16 sierpnia 2023 roku Fundacja My Personality Skills uzyskała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji “Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)”.

Charakterystyka kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację “Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)” jest przygotowana do kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku organizacji jako pracodawcy. Komunikuje się z użyciem pojęć dotyczących employer brandingu i opisuje proces budowy wizerunku organizacji jako pracodawcy. Posługując się wiedzą z zakresu employer brandingu przeprowadza analizę odbioru wizerunku pracodawcy w otoczeniu zewnętrznym i w jej środowisku wewnętrznym. Przygotowuje strategię budowania wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego pracodawcy. Na potrzeby wdrożenia strategii dobiera działania wspierające budowę wizerunku organizacji jako pracodawcy w środowisku zewnętrznym i w jej środowisku wewnętrznym oraz planuje sposób monitorowania skuteczności tych działań.

W procesie walidacji przewidziano weryfikację czterech zestawów uczenia się, określonych dla kwalifikacji:

Jak wygląda proces walidacji?

Walidacja kwalifikacji “Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)” realizowana jest w dwóch etapach:

1. Egzamin teoretyczny, przeprowadzany przez Ośrodki Walidacyjne MY PS z wykorzystaniem elektronicznego systemu egzaminacyjnego.
2. Egzamin praktyczny, przeprowadzany z zastosowaniem następujących metod weryfikacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

Egzamin teoretyczny prowadzony jest przez Operatora, natomiast część praktyczna realizowana jest przez dwóch członków komisji walidacyjnej. Fundacja My Personality Skills zapewnia bezstronność osób przeprowadzających walidację.

Osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 4 PRK lub wyższym.