Metody walidacji

ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO PROCESU WALIDACJI

Dobór optymalnych metod weryfikacji w zależności od potrzeb pracodawców, preferencji osób poddających się walidacji, czy też oczekiwań, co do trafności i adekwatności potwierdzanych efektów uczenia się.

Stosowane przez Fundację MY PS metody walidacji, zgodne z powszechnie przyjętymi standardami, zostały szczegółowo opisane m.in. przez Instytut Badań Edukacyjnych i dostosowane przez Fundację MY PS do rzeczywistych potrzeb pracodawców oraz osób uczących się, bez względu na czas i metodę uczenia się. W podejściu do procesu walidacji uwzględniono również potrzeby i preferencje osób dorosłych, które zakończyły już edukację formalną, wciąż jednak podnoszą swoje umiejętności w drodze samokształcenia, czy też pozaformalnego uczenia się i chcą uzyskać obiektywne potwierdzenie uzyskanych efektów.

Fundacja MY PS - Metody walidacji My Personality Skills

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji