Misja i wartości

Harmonijny rozwój

MY PERSONALITY SKILLS

Misją Fundacji jest budowanie świadomości
mocnych stron, talentów i predyspozycji jednostek,
co pozwoli je rozwijać i sprzyjać będzie efektywności zawodowej.
Innowacyjna integracja edukacji i biznesu zastosowana przez MY PS optymalizuje procesy zachodzące przedsiębiorstwach

FUNDAMENTY MY PERSONALITY SKILLS

Fundacja MY PS - misja i wartości5

Rozwój osobisty
Świadomość własnego potencjału, mocnych stron, talentów oraz obszarów, w których osoba powinna się rozwijać, wpływa pozytywnie na samoocenę oraz motywację w podejmowanych działaniach

Fundacja MY PS - misja i wartości1

Narzędzia
Proponujemy innowacyjne narzędzia: Psychometryczną analizę osobowości MY PS oraz walidację i certyfikację umiejętności, które przyczynią się zarówno do rozwoju jednostki, jak i budowania nowoczesnej organizacji

Fundacja MY PS - misja i wartości3

Optymalizacja procesów
Optymalny dobór osób do wykonywanych zadań,
z uwzględnieniem ich talentów i potrzeb, wpływa na zmniejszenie fluktuacji kadry oraz zwiększenie jakości wykonywanej pracy

Fundacja MY PS - misja i wartości4

Społeczność
Tworzymy społeczność ludzi aktywnych
i zaangażowanych w realizowane działania. Wdrażamy i promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu

Fundacja MY PS - misja i wartości

Dlaczego harmonijny rozwój jest ważny?

W myśl wielu teorii psychologicznych, człowiek harmonijnie rozwija się i dąży do samorealizacji w obszarach: edukacji, pracy i życia społecznego. Te trzy obszary są określane w standardzie MY PS. Nadrzędną wartością jest poszukiwanie przez człowieka sensu życia, o czym mówi logoterapia – stworzona przez austriackiego psychiatrę Victora Frankla. Każda potrzeba rozwoju i zmian wynika z dysonansu, który tkwi w jednostce. Człowiek, który twierdzi, że ma ustabilizowane życie – nie rozwija się, tylko dąży do utrzymania tego, co osiągnął, a w pewnym momencie – w myśl wielu teorii naukowych, jak również prowadzonych obecnie badań – staje się to dla niego przytłaczające i może prowadzić do szeregu różnorodnych zaburzeń psychicznych. Impulsem do rozwoju jest dysonans pomiędzy sytuacją obecną, a tym, co potencjalnie możemy osiągnąć. Zasoby, których potrzebuje jednostka, są w niej samej. Jednakże dotąd, w nurtach psychologii koncentrowano się jedynie na deficytach jednostki. Dopiero amerykański psycholog Martin Seligman wprowadził do języka psychologii nurt psychologii pozytywnej, koncentrującej się na zasobach i dobrostanie. Nurt ten stał się podstawą do stworzenia standardu MY PS, który w swej istocie skupia się na pozytywnych aspektach ludzkiej osobowości.

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji