17 sierpnia 2021

Obszary oddziaływania Strategii

Zintegrowana Strategia Umiejętności obejmuje następujące obszary oddziaływania:  

 • Obszar Oddziaływania I: Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Cel: Upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym. 

 • Obszar Oddziaływania II: Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające 

Cel: rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności. 

 • Obszar oddziaływania III: Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące. 
  Cel: wsparcie kadr uczących w edukacji formalnej poprzez rozwój systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przez tworzenie optymalnych warunków do rozwijania umiejętności osób uczących się 
 • Obszar oddziaływania IV: rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną.  
  Cel: przygotowanie i doskonalenie osób, które wspierają rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych w warunkach innych niż edukacja formalna, w tym w środowisku zamieszkania i w miejscu pracy 
 • Obszar oddziaływania V: Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy 

Cel: wsparcie pracowników i kadr zarządzających w wykorzystaniu umiejętności w miejscu pracy w celu podnoszenia efektywności i satysfakcji zawodowej oraz lepszego wykorzystania potencjału kadr w gospodarce. 

 • Obszar oddziaływania VI: doradztwo zawodowe. 

Cel: rozwijanie efektywnego doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze wszystkich grup społecznych i zawodowych. 

 • Obszar oddziaływania VII: współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną 

Cel: projektowanie, wdrażanie i rozwijanie rozwiązań pozwalających na wzmacnianie współpracy pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną a pracodawcami 

 • Obszar oddziaływania VIII: planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności 

Cel: doskonalenie systemowych rozwiązań ułatwiających dostęp do różnych form uczenia się oraz umożliwiających rozpoznawanie, walidowanie i certyfikowanie efektów uczenia się niezależnie od sposobu, w jaki efekty te zostały uzyskane