Operator MY PS

Zostań Operatorem My Personality Skills

Operator MY PS to podmiot o ugruntowanej pozycji na rynku, prowadzący działalność gospodarczą w obszarze rynku pracy lub edukacji minimum 3 lata, którego rolą i zadaniem jest koordynowanie i monitorowanie procesów walidacji realizowanych przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne. Zadaniem operatora jest sprawowanie z ramienia Fundacji MY PS nadzoru merytorycznego i metodycznego w zakresie realizowanych procesów walidacyjnych. Operator wspiera Ośrodki w działaniach promocyjnych, marketingowych, organizuje dla nich szkolenia,  wspiera w rozwiązywaniu pojawiających się trudności czy problemów.

Operator jest przedstawicielem Fundacji MY PS, ściśle współpracuje z Fundacją, ma wpływ na tworzone procedury i politykę jakości, może zgłaszać własne wnioski i propozycje do dalszej działalności. Operator może reprezentować Fundację podczas konferencji, kongresów, spotkań z partnerami z różnych obszarów. Fundacja z kolei wspiera Operatora w obszarze merytorycznym
i promocyjnym, dostarczając niezbędne materiały merytoryczne i promocyjne. 

Fundacja MY PS Operator My Personality Skills

Jak uzyskać status Operatora?

pozyskaj do współpracy minimum 50 partnerów, którzy zdobędą status Ośrodka walidacyjnego MY PS i czynnie działają w obszarze walidacji

współpracuj na podstawie odpowiednich umów
z kadrą specjalistów gwarantującą zapewnienie właściwej jakości realizowanych zadań oraz obsługę partnerów

dysponuj odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym i technicznym umożliwiającym sprawną obsługę partnerów

Fundacja MY PS Operator MY PS

Zdobądź i uprawnienia do organizacji 
i przeprowadzania walidacji kwalifikacji
i umiejętności wg metodologii MY PERSONALITY SKILLS

Zapoznaj się z procedurą akredytacji Operatora MY PS

Zostań Partnerem uprawnionym do  przeprowadzania walidacji kwalifikacji i umiejętności wg metodologii MY PERSONALITY SKILLS

Uzupełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą