Opis narzędzia

Rozwijaj się z My Personality Skills!

Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS jest wystandaryzowanym
i znormalizowanym narzędziem, które w trafny sposób diagnozuje potencjał
i zasoby osobiste w kontekście dalszego rozwoju społecznego i zawodowego.
Analiza Osobowości jest narzędziem w pełni cyfrowym i zautomatyzowanym, gdzie użytkownik po ustosunkowaniu się do 120 twierdzeń otrzymuje około 25 stron raportu. W raporcie znajdzie informacje dotyczące wymiarów osobowości, składowych osobowości (korelacji 36 cech), preferowanych obszarów zawodowych, optymalnego dla siebie środowiska pracy, mocnych stron, determinantów rozwoju, wewnętrznych zasobów oraz obszaru zainteresowań zawodowych.
Test MY PS powstał w oparciu o model osobowości, który zakłada istnienie sześcioczynnikowej struktury osobowości – HEXACO, autorstwa dr Kibeom Lee i dr Michaela C. Ashtona.

Fundacja MY PS | Psychometryczna Analiza Osobowości

25 minut dla Twojego rozwoju

Zapraszamy Cię w podróż, podczas której rozwiniesz swój potencjał, uświadomisz sobie mocne strony, talenty, predyspozycje zawodowe
i umiejętności. 

Zarejestruj się i skorzystaj z Psychometrycznej Analizy Osobowości!

Wykorzystanie korelacji 36 cech pozwala w trafny sposób diagnozować zasoby i możliwości rozwojowe jednostki. Dlatego też Psychometryczna Analiza Osobowości może być efektywnie wykorzystana podczas rekrutacji do organizacji, doradztwa zawodowego, sesji coachingach, wyznaczania ścieżki kariery zawodowej

Fundacja MY PS | Psychometryczna Analiza Osobowości1
Fundacja MY PS | Psychometryczna Analiza Osobowości6
Fundacja MY PS | Psychometryczna Analiza Osobowości2
Fundacja MY PS | Psychometryczna Analiza Osobowości3
Fundacja MY PS | Psychometryczna Analiza Osobowości4
Fundacja MY PS | Psychometryczna Analiza Osobowości5

Innowacyjne wsparcie rozwoju osobowości i kompetencji

Wygenerowany raport z przeprowadzonego badania wspomaga proces planowania dalszego rozwoju oraz twórczych zmian, bazujących na pozytywnych cechach charakteru, mocnych stronach i indywidualnych predyspozycjach osobowości, co do których badany niejednokrotnie nie ma świadomości. Ich uświadomienie i opisanie stanowić może inspirację i motywację do harmonijnego rozwoju, w szczególności dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych, a także rozwijania uzdolnień i talentów. Odpowiednio ukierunkowane predyspozycje człowieka owocować będą zaangażowaniem społecznym, wrażliwością, pasją, chęcią doskonalenia i rozwoju. Stanowić będą jednocześnie źródło satysfakcji i zadowolenia z możliwości twórczego wzrastania w zgodzie z sobą samym.

Fundacja MY PS-Psychometryczna Analiza Osobowości Raport