Polityka jakości

Standard jakości potwierdzony przez ISO

Fundacja MY PS ISO 9001
Fundacja MY PS ISO 22301
Fundacja MY PS ISO 45001

Metody walidacji efektów uczenia się, dostosowane do specyfiki osób uczących się,
jak również do specyfiki potwierdzanych umiejętności

Procedury Fundacji MY PS

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji