Przykładowy raport

Co otrzymasz po uzupełnieniu Psychometrycznej Analizy Osobowości MY PS?

Korzystając z narzędzia rozwojowego MY PS, po ustosunkowaniu się do 120 twierdzeń otrzymasz automatycznie RAPORT o długości ok. 25 stron oraz ZAŚWIADCZENIE o wykorzystaniu narzędzia w rozwoju osobowości i kariery zawodowej

Jakie informacje zawiera Raport?

 

W Raporcie znajdziesz informacje dotyczące potencjału rozwojowego oraz wewnętrznych zasobów. Psychometryczna Analiza Osobowości My Personality Skills określa:

  • Wymiary osobowości
  • Składowe osobowości
  • Preferowane obszary zawodowe
  • Optymalne środowisko pracy
  • Mocne strony
  • Determinanty rozwoju
  • Obszary zainteresowań zawodowych
  • Wewnętrzne zasoby

 

Zobacz przykładowy Raport:

Fundacja MY PS-Psychometryczna Analiza Osobowości Raport

Zaświadczenie

Każdy z użytkowników Psychometrycznej Analizy Osobowości MY PS otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie testu i otrzymanie Raportu