Wykorzystanie Psychometrycznej Analizy Osobowości MY PS w doradztwie zawodowym

Czy słyszeliście już może o jednym z naszych narzędzi, jakim jest Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS? Jest to w pełni cyfrowy test, gdzie po ustosunkowaniu się do 120 twierdzeń użytkownik otrzymuje Raport (20 stron) w formie pdf dotyczący mocnych stron, talentów, predyspozycji jednostki Narzędzie to w trafny sposób diagnozuje zasoby i możliwości rozwojowe użytkownika. Dzięki…

Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS w Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

Kontynuujemy wdrożenia testu MY PS do szkół i placówek oświatowych. Tym razem zawitaliśmy w Zespole Szkół Ekonomicznych 🏫 Status certyfikowanego Konsultanta kompetencyjnego MY PS zyskał psycholog Artur Petrykowski 👏👨‍🏫 Dzięki wykorzystaniu Analizy Osobowości w procesie doradztwa zawodowego możliwe będzie efektywne wspomaganie rozwoju zawodowego uczniów 👥👍 Zapraszamy do współpracy ➔ https://my-ps.eu/centrum-kompetencyjne-my-ps/