Fundacja MY PS otrzymała standard jakości ISO 45001

Fundacja MY PS otrzymała standard jakości PN-ISO 45001:2018-06 potwierdzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Zakres certyfikacji: system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o psychometryczną analizę osobowości MY PS jako narzędzie przeciwdziałania negatywnym skutkom obciążeń zawodowych.Więcej informacji: https://my-ps.eu/polityka-jakosci/

Fundacja MY PS otrzymała standard jakości ISO 22301

Fundacja MY PS otrzymała standard jakości PN- EN ISO 22301:2020-04 potwierdzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Zakres certyfikacji: zarządzanie ciągłością działania organizacji poprzez planowanie, ustanawianie, wdrażanie, obsługę, monitorowanie, przegląd, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu MY PS Więcej informacji: https://my-ps.eu/polityka-jakosci/

Fundacja MY PS otrzymała standard jakości ISO 9001

Fundacja MY PS otrzymała standard jakości PN-EN ISO 9001:2015 potwierdzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Na podstawie decyzji z dnia 22.12.2021 r. System Zarządzania Jakością otrzymał pozytywną ocenę, a zakres stwierdzony w otrzymanym przez nas certyfikacie obejmuje projektowanie, organizowanie oraz realizowanie usług walidacyjnych/certyfikacyjnych. Więcej informacji: https://my-ps.eu/polityka-jakosci/