Przedstawiamy sylwetki naszych tegorocznych Stypendystów – Julia Białkowska

W roku szkolnym 2022/23 Fundacja MY PS przyznała 8 stypendiów za szczególne osiągnięcia, w najbliższym czasie przybliżymy Państwu sylwetkę każdej z wyróżnionych osób ?? Naszą pierwszą Stypendystką, o której chcielibyśmy Państwu opowiedzieć, jest Julia Białkowska ze Świdnika ?? Julia jest uczennicą Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku i poprosiliśmy ją o udzielenie odpowiedzi na…