Katalog umiejętności

Filtry

Nazwa umiejętności

Branże Rodzaj umiejętności
Administrowanie systemami operacyjnymi
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
opieka zdrowotna (MED), rodzaj: zawodowe
Aktywna komunikacja z klientem biznesowym
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Badanie przekazu reklamowego
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
BHP na stanowiskach pracy biurowej
elektroenergetyczna(ELE), rodzaj: zawodowe
Diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Dobieranie surowców i półproduktów do produkcji szkliw, farb ceramicznych, technik zdobienia wyrobów ceramicznych
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Dobieranie techniki zdobienia do rodzaju dekoracji
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Drukowanie nakładu z offsetowych form drukowych
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Eksploatowanie instalacji elektrycznych
elektroenergetyczna(ELE), rodzaj: zawodowe
Eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
elektroenergetyczna(ELE), rodzaj: zawodowe
Ewidencjonowania operacji gospodarczych
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Geomatyka w leśnictwie
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Gotowanie – kuchnie świata
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Gotowanie – polskie kuchnie regionalne
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Gromadzenie, rejestrowanie oraz przetwarzania informacji
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Hodowla drobnego inwentarza
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Hodowla ptactwa ozdobnego
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Hodowla trzody chlewnej
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Kompletowanie i porządkowanie aktów prawnych w jednostce administracji
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Komunikacja w zespole
, rodzaj: przekrojowe
Konfigurowanie systemów nagłośnieniowych
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Konfigurowanie systemów scenicznych
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Kontrolowanie warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bhp w zakładzie pracy i na stanowisku pracy
ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia(BPO), rodzaj: zawodowe
Lakierowanie elementów samochodowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Metody motywacji
, rodzaj: przekrojowe
Metody wydruku
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Monitorowanie procesów technologicznych w przemyśle ceramicznym
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa z zakresu bhp
ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia(BPO), rodzaj: zawodowe
Montaż i demontaż silników samochodowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Montaż klocków hamulcowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Montaż stolarki okiennej
budowlana(BUD), rodzaj: zawodowe
Montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
elektroenergetyczna(ELE), rodzaj: zawodowe
Montowanie systemów suchej zabudowy
budowlana(BUD), rodzaj: zawodowe
Naprawa samochodów hybrydowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Naprawa silników spalinowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Naprawa układu hamulcowego
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Naprawa układu zawieszenia
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Naprawianie nadwozi pojazdów samochodowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Negocjacje handlowe
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Obróbka i publikowanie obrazu
audiowizualna(AUD), rodzaj: podstawowe
Obróbka produktów i przygotowania stanowiska pracy
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Obsługa klienta
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Obsługa klientów korzystających z usług turystycznych
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Obsługa maszyn drukarskich
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Obsługa sprzętu gastronomicznego
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Obsługiwanie sprzętu biurowego
chemiczna(CHM), rodzaj: zawodowe
Obsługiwanie systemów nagłośnieniowych
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Obsługiwanie systemów scenicznych
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Ocenianie jakości produktów
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego występującego w środowisku pracy
ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia(BPO), rodzaj: zawodowe
Ochrona lasów przed szkodnictwem leśnym
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Określanie jakości drzew i surowca drzewnego
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Opracowanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bhp
ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia(BPO), rodzaj: zawodowe
Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką łowiecką i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z hodowlą lasu
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z ochroną lasu
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Organizowanie i prowadzenia działań handlowych
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia(BPO), rodzaj: zawodowe
Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
opieka zdrowotna (MED), rodzaj: zawodowe
Organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Organizowanie sprzedaży reklamowej
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Organizowanie, kontrolowanie, procesów budowy nowych i renowacji używanych fortepianów i pianin
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Pielęgnacja drzew leśnych
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Pielęgnacja roślin ozdobnych
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Planowanie kampanii reklamowej
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Planowanie procesów produkcji wyrobów ceramicznych
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Podstawy tworzenia gier komputerowych
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Pomoc kuchenna
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Posługiwanie się dokumentacją technologiczną wyrobów ceramicznych
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Posługiwanie się katalogami wzorów elementów dekoracyjnych wyrobów ceramicznych
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Produkcja reklamy
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Programowanie C#
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Programowanie aplikacji internetowych
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Programowanie Java
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Programowanie Javascript
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Programowanie Python
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Projektowanie imprez i usług turystycznych
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: podstawowe
Prowadzenie i obsługa mikrociągnika
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie analizy finansowej
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: podstawowe
Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie i obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie informacji turystycznej
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie konsultacji z klientem dotyczących zakresu usługi fryzjerskiej
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie sprzedaży zwierząt i produktów rolnych
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie upraw drzew owocowych
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie upraw warzyw
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie upraw winorośli
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Prowadzenie upraw zbóż
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Przechowywanie żywności
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Przeprowadzenie diagnozy kosmetycznej
, rodzaj: zawodowe
Przetwarzanie i archiwizacja materiału dźwiękowego
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie elementów blacharskich do lakierowania
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie elementów kreacji reklamowej
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie elementów strategii reklamowej
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie materiałów do druku
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie planu zdjęciowego
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie produkcji audiowizualnej
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Przygotowanie sushi
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Przygotowywanie narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Przygotowywanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów ceramicznych
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Realizacja produkcji i postprodukcji audiowizualnej
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Realizowanie kampanii reklamowej
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Realizowanie prac związanych z przechowywaniem żywności
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Regulacja mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Regulacja zespołów i podzespołów fortepianów i pianin
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Regulowanie i utrzymywanie parametrów procesów produkcyjnych
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Rejestrowanie materiału dźwiękowego
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Rejestrowanie obrazu
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Renowacja i naprawa elementów i podzespołów fortepianów i pianin
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Rozliczanie usług i imprez turystycznych
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Rozliczanie usług kelnerskich
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Social media w sprzedaży
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Sporządzania biznesplanu
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Sporządzanie dokumentacji kadrowej
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Sporządzanie dokumentów finansowych zgodnie z procedurami
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Sporządzanie odręcznych szkiców zdobień elementów i wyrobów ceramicznych
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Sporządzanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Sporządzanie protokołów, analiz i sprawozdań
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Sporządzanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Sprzedaż hurtowa
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Sprzedaż on-line
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Sprzedaż usług turystycznych
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Stosowanie różnych technik zdobienia wyrobów ceramicznych
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Strojenie i intonacja fortepianów i pianin
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Stylizacja brody i wąsów
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Stylizacja paznokci 3D
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Techniki koloryzacji włosów
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Techniki sprzedaży
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Techniki strzyżenia włosów
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Testowanie oprogramowania
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Trychologia we fryzjerstwie
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych
teleinformatyczna(INF), rodzaj: zawodowe
Udostępnianie dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Udzielania informacji pracownikom oraz klientom
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Udzielanie porad kosmetycznych
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Ustalania wyniku finansowego
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia(BPO), rodzaj: zawodowe
Utrzymywanie fortepianów i pianin w sprawności muzycznej i technicznej
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Użytkowanie maszyn i urządzeń w przemyśle ceramicznym
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych
opieka zdrowotna (MED), rodzaj: zawodowe
Wulkanizacja opon
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Wycenianie składników aktywów i pasywów.
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Wydawanie dań
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych.
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców, półproduktów i wyrobów ceramicznych zgodnie z normami
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie blacharki samochodowej
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych w jednostce organizacyjnej
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie czynności opiekuńczych
opieka zdrowotna (MED), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie czynności związanych obsługiwaniem gości
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie druku wielkoformatowego
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie i pielęgnacja tresek
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
elektroenergetyczna(ELE), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
elektroenergetyczna(ELE), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie makijażu permanentnego
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie manicure hybrydowego
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie montażu materiału dźwiękowego
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie napraw techniką PDR
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
budowlana(BUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie offsetowych form drukowych
poligraficzna(PGF), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie postprodukcji materiału dźwiękowego,
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac biurowych w jednostce administracji
ekonomiczno-administracyjna(EKA), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac pomocniczych w części handlowo-usługowej obiektu gastronomicznego
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac pomocniczych w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
budowlana(BUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem upraw grzybów jadalnych
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem upraw roślin ozdobnych
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem upraw roślin przyprawowych
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem upraw sadowniczych
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem upraw warzyw
leśna(LES), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie robót malarskich
budowlana(BUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie robót okładzinowych
budowlana(BUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie robót posadzkarskich
budowlana(BUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie robót tapeciarskich
budowlana(BUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie stolarki okiennej
budowlana(BUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie stylizacji fryzur
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
budowlana(BUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie zabiegów pielęgnacji dłoni i stóp
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie zabiegów pielęgnacji i upiększających
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie zespołów i podzespołów fortepianów i pianin
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Wykonywanie zmiany koloru włosów
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Wykorzystanie systemu MIDI
audiowizualna(AUD), rodzaj: zawodowe
Wymiana elementów karoserii
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Wytwarzanie półproduktów i wyrobów ceramicznych
ceramiczno-szklarska(CES), rodzaj: zawodowe
Zabezpieczanie antykorozyjne nadwozi pojazdów samochodowych
mechaniczna(MEC), rodzaj: zawodowe
Zagęszczanie i przedłużanie włosów
fryzjersko-kosmetyczna(FRK), rodzaj: zawodowe
Zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego
rolno-hodowlana(ROL), rodzaj: zawodowe
Zamawianie imprez i usług turystycznych
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna(HGT), rodzaj: zawodowe
Zarządzanie zespoem handlowym
handlowa(HAN), rodzaj: zawodowe