Dobieranie surowców i półproduktów do produkcji szkliw, farb ceramicznych, technik zdobienia wyrobów ceramicznych