Kontrolowanie warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bhp w zakładzie pracy i na stanowisku pracy