Monitorowanie procesów technologicznych w przemyśle ceramicznym