Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z ochroną lasu