Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy