Prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego