Przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników