Przygotowywanie narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych