Przygotowywanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów ceramicznych