Regulowanie i utrzymywanie parametrów procesów produkcyjnych