Sporządzanie odręcznych szkiców zdobień elementów i wyrobów ceramicznych