Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności