Użytkowanie maszyn i urządzeń w przemyśle ceramicznym