Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej