Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców, półproduktów i wyrobów ceramicznych zgodnie z normami