Wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych w jednostce organizacyjnej