Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych