Wykonywanie czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne