Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej