Wykonywanie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach