Wykonywanie prac pomocniczych w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego