Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem upraw roślin ozdobnych