O Walidacji

Czym jest walidacja?

Walidacja to sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji/umiejętności – niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby – osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji/umiejętności.

Etapy procesu walidacji:

Dla kogo szczególnie ważna jest walidacja umiejętności?

Aktywnych zawodowo

które chcą zmienić stanowisko pracy lub zawód, żeby lepiej wykorzystywać umiejętności nabyte w trakcie pracy lub
w ramach swoich aktywności pozazawodowych

Zagrożonych wykluczeniem

które zdobyły nową wiedzę i umiejętności. Jest to ważne z punktu widzenia zwiększenia szans na podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia

Powracających na rynek pracy

po dłuższej przerwie, w trakcie której uzyskały nowe umiejętności (np. opiekując się dziećmi lub innymi członkami rodziny)

Z niskim wykształceniem

które przedwcześnie zakończyły edukację formalną i obecnie potrzebują potwierdzenia umiejętności zdobytych poza systemem edukacji

Wolontariuszy

którzy zdobyli nowe umiejętności poprzez działalność
w wolontariacie lub realizację swoich zainteresowań i chcieliby uzyskać certyfikat potwierdzający to, czego się nauczyli

Podążających za swoją pasją

którzy chcą zdobywać nowe umiejętności, rozwijać się
i zmieniać zgodnie z własnymi zainteresowaniami, preferencjami i predyspozycjami osobistymi

My Personality Skills to metody walidacji efektów uczenia się, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczących się, jak również do specyfiki potwierdzanych umiejętności. 

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji