Zastosowanie

KREUJEMY I ROZWIJAMY TALENTY!

innowacyjne rozwiązania dla edukacji i biznesu

Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS w trafny sposób diagnozuje zasoby i możliwości rozwojowe jednostki. Dzięki temu może być efektywnie wykorzystana podczas rekrutacji do organizacji, doradztwa zawodowego, sesji coachingach, wyznaczania ścieżki kariery zawodowej, w szkołach, uczelniach wyższych

Zobacz korzyści płynące z wykorzystania dedykowanego narzędzia MY PS.

Dlaczego MY PS jest dla Ciebie?

Organizacja

  • wzrost jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obowiązków do talentów pracownika
  • optymalizacja kosztów związanych z rekrutacją i pozyskiwaniem nowych pracowników
  • skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenia nowego pracownika 
  • wzrost jakości realizowanych zadań oraz szybsze tempo rozwoju organizacji

Fundacja MY PS Psychometryczna analiza osobowości zastosowanie
Fundacja MY PS Psychometryczna analiza osobowości zastosowanie2

Osoba indywidualna

  • wzrost samoświadomości związanej z weryfikacją własnych talentów i mocnych stron
  • pomoc w rozwoju ścieżki kariery zawodowej
  • wytyczenie dróg rozwoju zawodowego
  • wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości